O spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť ViaPharma SK s. r. o. patrí medzi popredných veľkodistribútorov lekárenského sortimentu a zdravotníckych pomôcok. Počas svojho pôsobenia, vznik zakladajúcej spoločnosti siaha až do roku 1995, prešla firma viacerými zmenami od obchodného mena, cez sídlo spoločnosti a vrcholové vedenie, až po vlastnícku štruktúru. Aj napriek týmto zmenám bola vždy stabilným a spoľahlivým partnerom. Zásadným míľnikom pre firmu považujeme rok 2022, kedy sa po zmene vlastníka stala členom skupiny Dr. Max Holding SK a.s., ktorá je lídrom na slovenskom lekárenskom trhu a prevádzkuje sieť 350 verejných lekární. So zmenou vlastníka prišlo aj k zmene obchodného mena spoločnosti. Súčasný názov ViaPharma je plnohodnotne aplikovaná značka, ktorá ma vybudovanú silnú dôveru u obchodných partnerov, čo nám ponúka príležitosť využiť dobre nastavené podnikateľské vzťahy a pozitívnu reputáciu aj na slovenskom trhu.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

  • veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok – dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečiv, pomocných látok a schválených zdravotníckych pomôcok
  1. zásobovanie nemocníc, verejných lekární, zdravotníckych zariadení, zdravotných poisťovní vlastným vozovým parkom v rámci celého Slovenska.
  2. prevádzkovanie konsignačných skladov

ViaPharma SK s. r. o. chce byť garantom kvality a zodpovednosti. Riadime sa mottom, že spokojnosť zákazníka je pre nás na prvom mieste a v prospech pacientov. Spoločnosť ViaPharma SK s. r. o. má zavedený, udržiavaný a recertifikovaný Integrovaný systém riadenia kvality a enviromentu v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015.